W sobotę 26 IV i 3 V nie ma milongi w Manufakturze.

Najbliższa milonga w Manufakturze 10 V, zapraszamy.